Oudercommissie

Als ouder/verzorger kun je meedenken en bijdragen in de opvang, zodat jouw kind een plek heeft waar het graag naartoe gaat om te spelen, te leren en/of om na school lekker bij te komen. Dit kan via de oudercommissie. 

Momenteel werkt de oudercommissie van Kinderdagopvang Duimelijntje samen met de oudercommissie van Kinderdagopvang De Tuinkabouter, omdat er te weinig afgevaardigden zijn vanuit Duimelijntje.

 

Wat is de oudercommissie?

De oudercommissie Duimelijntje is een schakel tussen de directie van Kinderdagopvang Duimelijntje, en de ouders/verzorgers van de kinderen die Duimelijntje bezoeken. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar Duimelijntje kunnen komen. 

 

Als lid van de oudercommissie:

  • heb je invloed op het beleid;
  • werk je mee aan de kwaliteit van de opvang van jouw kind(eren);
  • doe je leuke contacten op met andere ouders.
  • heb je een (verzwaard)adviesrecht

 

De oudercommissie geeft op verzoek van de directie advies, maar kan ook ongevraagd advies geven.

 

Waarover denkt de oudercommissie mee (adviesrecht)?

Volgens de Wet kinderopvang moet elke kinderopvang een oudercommissie hebben. In de wet staat waar een oudercommissie adviesrecht over heeft.  De oudercommissie praat mee over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogische beleid;
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • de klachtenregeling;
  • de openingstijden;
  • jaarlijkse prijsaanpassingen.

Dit houdt in dat de directie, wanneer sprake is van wijziging of nieuw beleid in een van bovenstaande adviesonderwerpen, geen besluit neemt zonder de oudercommissie te raadplegen. Nadat de oudercommissie advies heeft uitgebracht, moet de directeur daarop schriftelijk reageren. Een negatief advies kan alleen gemotiveerd en beargumenteerd worden afgewezen.

 

Naast dit adviesrecht mag de oudercommissie ook ongevraagd advies geven. Als de oudercommissie ongevraagd advies heeft uitgebracht, is de directeur niet verplicht te reageren. In de meeste gevallen zal de directie ongevraagd advies overnemen, bespreken met de oudercommissie of gemotiveerd afwijzen. 

 

Wat moet ik doen als ik in de oudercommissie zit?

Je bent als lid van de oudercommissie de schakel tussen de ouders/verzorgers van de kinderen die Duimelijntje bezoeken en de directie van Duimelijntje. Je bent de spreekbuis van de ouders/verzorgers en informeert bij hen of zij tevreden zijn of verbeterpunten hebben. Je bevordert goede en heldere informatieverstrekking aan ouders/verzorgers. Ook fungeer je als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

 

De taken van de oudercommissie staan beschreven in het reglement.  Maar een oudercommissie hoeft het niet slechts te houden bij de afgesproken taken. Als lid van de oudercommissie moet je de kwaliteit van de kinderopvang altijd in de gaten houden. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van de kinderen.

 

Je woont de vergaderingen van de oudercommissie bij en draagt bij aan de adviezen die de oudercommissie gevraagd en ongevraagd geeft. De oudercommissie beslist zelf of en wanneer er vergaderd wordt, ook of dit fysiek of via Teams gaat. Op aanvraag van de oudercommissie zal de directie hierbij aanwezig zijn.

 

Grote taak van de oudercommissie is om namens de ouders (in het algemeen) attenties voor de leidsters te kopen bij ziekte of bij bijzondere dagen. Dit kan Sinterklaas, Kerst, Dag van de leidster zijn. Ook draagt de oudercommissie bij aan de aanschaf van de cadeautjes voor de kinderen voor het Sinterklaas feest. Op die manier draagt u, als ouder in het algemeen, toch meer bij aan de aandacht voor een ieder binnen het dagverblijf dan u denkt.
De oudercommissie organiseert ook evenementen, zoals het Paaseieren zoeken voor de kinderen. Bij De Tuinkabouter is dit een jaarlijks terugkerend evenement en is het altijd een groot succes.
Om dit alles mogelijk te maken, zal er één keer per jaar een bedrag van € 10,= aan de factuur toegevoegd worden t.b.v. de oudercommissie. De oudercommissie heeft zodoende een eigen budget welk opgebouwd kan worden.

 

 Betrokkenheid ouders

Het is in het belang van de kinderen dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij Duimelijntje. De oudercommissie kan zelf initiatief nemen tot het houden van een ouderavond. De oudercommissie kan onderwerpen aandragen of een klant tevredenheids onderzoek in het leven roepen.

Momenteel is er één vader die lid is van de oudercommissie van Duimelijntje.
Dit is Martijn Abbink. Martijn zou het erg op prijs stellen wanneer hij gezelschap krijgt van andere ouders van Duimelijntje. Tot die tijd, zal hij overleggen met de oudercommissie van De Tuinkabouter.

 

          

Contact

Wij hebben de steun nodig van alle ouders/verzorgers. U kunt ons helpen door ervaringen bij Duimelijntje te delen. Heeft u aandachtgebieden of zaken die voor u belangrijk zijn, laat het ons dan weten. Misschien wilt u zelf lid worden van de oudercommissie Duimelijntje?

Neem dan contact op met de oudercommissie via : cheekysoudercommissie@gmail.com

 

Relevante links

Contactgegevens

Karin. Veen

Directeur 
06-27078445

 

Frans Halsstraat 2

2162 CM Lisse

Nederland

 

0252-410328

 

info@kdo-duimelijntje.nl

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.