Oudercommissie

Als ouder/verzorger kun je meedenken en bijdragen in de opvang, zodat jouw kind een plek heeft waar het graag naartoe gaat om te spelen, te leren en/of om na school lekker bij te komen. Dit kan via de oudercommissie. 

 

Wat is de oudercommissie?

De oudercommissie Duimelijntje is een schakel tussen de directeur van Duimelijntje, Ineke Hofstee, en de ouders/verzorgers van de kinderen die Duimelijntje bezoeken. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar Duimelijntje kunnen gaan. 

 

Als lid van de oudercommissie:

  • heb je invloed op het beleid;
  • werk je mee aan de kwaliteit van de opvang van jouw kind(eren);
  • doe je leuke contacten op met andere ouders.

 

De oudercommissie geeft op verzoek van de directeur advies, maar kan ook ongevraagd advies geven.

 

Waarover denkt de oudercommissie mee (adviesrecht)?

Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet elke kinderopvang een oudercommissie hebben. In de wet staat waar een oudercommissie adviesrecht over heeft.  De oudercommissie praat mee over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogische beleid (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte en het niveau van de leiding);
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • de klachtenregeling;
  • de openingstijden;
  • eventuele prijswijzigingen.

Dit houdt in dat de directeur, wanneer sprake is van wijziging of nieuw beleid in een van bovenstaande adviesonderwerpen, geen besluit kan nemen zonder de oudercommissie te raadplegen. Nadat de oudercommissie advies heeft uitgebracht, moet de directeur daarop schriftelijk reageren. Een negatief advies kan alleen gemotiveerd en beargumenteerd worden afgewezen.

 

Naast dit adviesrecht mag de oudercommissie ook ongevraagd advies geven. Als de oudercommissie ongevraagd advies heeft uitgebracht, is de directeur niet verplicht te reageren. In de meeste gevallen zal de directeur ongevraagd advies overnemen, bespreken met de oudercommissie of gemotiveerd afwijzen. 

 

Wat moet ik doen als ik in de oudercommissie zit?

Je bent als lid van de oudercommissie de schakel tussen de ouders/verzorgers van de kinderen die Duimelijntje bezoeken en de directeur van Duimelijntje. Je bent de spreekbuis van de ouders/verzorgers en informeert bij hen of zij tevreden zijn of verbeterpunten hebben. Je bevordert goede en heldere informatieverstrekking aan ouders/verzorgers. Ook fungeer je als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

 

De taken van de oudercommissie staan beschreven in het reglement.  Maar een oudercommissie hoeft het niet slechts te houden bij de afgesproken taken. Als lid van de oudercommissie moet je de kwaliteit van de kinderopvang altijd in de gaten houden. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van de kinderen.

 

Je woont de vergaderingen van de oudercommissie bij en draagt bij aan de adviezen die de oudercommissie gevraagd en ongevraagd geeft. De oudercommissie Duimelijntje heeft als doelstelling om drie keer per jaar een vergadering te houden. In een aantal gevallen zal de directeur van Duimelijntje daarbij aanwezig zijn.

 

 

Betrokkenheid ouders

Het is in het belang van de kinderen dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij Duimelijntje. Daarom zal er één keer per jaar een ouderavond/thema-avond georganiseerd worden. Het thema zal in overleg met de directeur en oudercommissie worden bepaald. Indien je een specifiek thema wilt bespreken of een agendapunt hebt, laat dit dan weten aan de OC!

          

Contact

Wij hebben de steun nodig van alle ouders/verzorgers. U kunt ons helpen door ervaringen bij Duimelijntje te delen. Heeft u aandachtgebieden of zaken die voor u belangrijk zijn, laat het ons dan weten. Misschien wilt u zelf lid worden van de oudercommissie Duimelijntje?

Neem dan contact op met de oudercommissie via ocduimelijntje@outlook.com

 

Relevante links

Contactgegevens

Karin. Veen

Directeur 
06-27078445

 

Frans Halsstraat 2

2162 CM Lisse

Nederland

 

0252-410328

 

info@kdo-duimelijntje.nl

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.