Disclamer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Ondanks dat de website van Creche Duimelijntje met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt is,

is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

 

De informatie op www.crecheduimelijntje.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde

met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Alle rechten voorbehouden. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of

andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of

verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creche Duimelijntje.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,

regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. 

 

Creche Duimelijntje kan er niet voor instaan dat de informatie op www.crecheduimelijntje.nl

geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden

in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of

waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Creche Duimelijntje is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en

voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of

met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

Contactgegevens

Karin. Veen

Directeur 
06-27078445

 

Frans Halsstraat 2

2162 CM Lisse

Nederland

 

0252-410328

 

info@kdo-duimelijntje.nl

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.